Jan Raudsepp 
Vee ettevõtluses olen tegev alates 1997 kuni tänase päevani, mil juhin OÜ Türi Vesi igapäevaseid tegemisi. Kuna koolis ning praktikas omandatud teadmiste ja oskuste baas on piisavalt suur, tunnen, et nüüd on paras aeg neid jagada.
pilt
Vahur Tarkmees 
Veemajandusse tulin aastal 2003 kui Euroopa Liidu toel hakati ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteeme rajama. Koduvald Rapla otsis projektijuhti, võtsin kutse vastu ja veemajandusse olengi pidama jäänud. Aastatel 2003 kuni 2008 olin projektijuhiks Rapla ja Kehtna vallas ning seejärel Saaremaal. Alates 2011 juhin Eesti Vee-ettevõtete Liitu. Eelmises tööelus aastatel 1983-2002 olin loomaarst. Pööre põllumajandusest veemajandusse on elukestva õppe musternäidis. Mis tahes elualal on probleemi puhul peamine panna õige diagnoos, siis on ravi edukas.
pilt
Lauri Lagle
Minu elu veemajanduses algas aastal 1999, kui asusin tööle Eesti suurimasse vee-ettevõttesse AS Tallinna Vesi. Sinna perioodi jäi ka omaniku vahetus, kus sisuliselt aastaga reorganiseeriti ettevõtte kasumlikuks eraettevõtteks. Järgnes vee- ja kanalisatsiooni ülesehituse projektijuhi töö Viimsi poolsaarel ning alates 2016 on ametiks Eesti Vee-ettevõtete Liidu inseneeria nõunik. Edasine lugu jätkub Estonian Water Center -s.

pilt
Vahur Värk
tutvustus
pilt
Hans Liibek
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teemadega olen seotud aastast 2004, kui sai asutatus üks esimesi Eesti regionaalsetest vee-ettevõtetest, AS Matsalu Veevärk. Täna olen ka selle vee-ettevõtte juht. Läbi AS Matsalu Veevärk kuulun Eesti vee-ettevõtteid ühendavasse liitu „MTÜ Eesti Vee-ettevõtete Liit“ EVEL, kus olen juhatuse esimees. Leian, et need kogemused aitavad kaasa ja on abiks vee-ettevõtlusele ka väljaspool Eesti riiki.
pilt
Erki Lember
Alates 2008 aastast olen ennast pühendanud veemajandusele. Suht kiirelt sain aru, et nii laias valdkonnas edukas olla, pead olema fanaatik, kes puhkusel olles märkab esimesena mõnda joogi –või reoveepuhastusjaama, kui arhitektuuri mälestisi. Kindlasti on minu jaoks oluline olla pidevalt muutuva tehnoloogiaga kursis, seetõttu olen ilukirjanduse asendanud teadusartiklite ja rakendusuuringutega.
pilt
Jüri Ligi
Minu põhitööks on AS Infragate Eesti tegevjuht ja partner. Ehitusinseneri diplomi sain 1981 aastal Tallinna Tehnikaülikoolist, kus spetsialiseerusin veevarustusele ja kanalisatsioonile, millele olen suuresti truuks jäänud tänaseni. Töömeheteed alustasin 1978 aastal Tallinna Veevarustuse- ja Kanalisatsiooni Munitsipaalettevõttes, kus olin ametis kuni 1994 aastani, viimati tehnika- ja arendusdirektorina. Alates 1994 aastast töötan AS-s Infragate Eesti (varasema nimega AS Eesti Veevärk). Lisaks mainitud ametitele olen aastate jooksul kuulunud mitmete Eesti vee-ettevõtete nõukogudesse. Suurimaks väljakutseks on olnud aastatel 1995-2000 Eesti suurima veemajanduse investeeringuprogrammi elluviimise juhtimine 13-s Eesti omavalitsuses. Võin öelda, et tunnen valdkonda nii vee-ettevõtte kui konsultandi poolelt üsna põhjalikult. On olnud võimalus töötada konsultandina ja saada veealast koollitust ka välismaal. Eesti Ehitusinseneride Liit on pidanud võimalikuks omistada mulle Volitatud veevarustuse – ja kanalisatsiooniinseneri tase 8, kutse.
pilt
Yemi Ayankunle 

“The important thing is to never stop questioning.” says Albert Einstein. Out of curiosity, I found solace in keeping water safe and healthy for human use. In 2011, I did internship at Drinking Water Treatment plant Abuja Nigeria. In 2017, I recorded excellent performances in Water and Wastewater related courses coupled with exposure to the best available technology for Water and Wastewater Treatments Plants in Estonia. Presently. I am working as a Water and Wastewater Treatments Plants operator at Turi Vesi OU. The urge to learn and share knowledge becomes inevitable.

pilt
 Andres Piirsalu

Vee- ja keskkonnavaldkonnas olen tegutsenud aastast 1986, kui lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli veevarustuse ja kanalisatsiooni eriala ehitusinsenerina. Täiendasin end Tamepere Tehnikaülikoolis ja tööalaselt olen seotud Entec Eesti OÜga, kus töötan juhatajana. Konsultatsioonitöös olen kokku puutunud erinevate tegevusvaldkondadega ja osalenud mitmetes rahvusvahelistes suurprojektides. Osalen aktiivselt Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) tegevuses aseesimehena ning Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Seltsi (EVKIS) tegevuses volikogu liikmena. Olen ka Euroopa ehitusinseneride liite koondava katusorganisatsiooni ECCE (European Council of Civil Engineers) juhatuse liige.

 pilt