MTÜ Estonian Water Centeri  eesmärgiks on:

*olla veemajanduse valdkonnas tegutsevate sidusorganisatsioonide koostööpartner.

*Eesti veemajanduse kompetentsi koondamine ning selle eksport välismaale ja saadud kogemuste import.

Viia oma eesmärgid ellu koolituste, konsultatsioonide, projektide teostamise ja muude asjakohaste tegevuste kaudu.